Весела Фен от 7 години
Димитър Фен от 7 години
Димитър Фен от 7 години
Теодора Фен от 7 години
Лилия Фен от 6 години
Татяна Фен от 5 години