Онлайн курс "Финансово счетоводство" с 6-месечен достъп до платформата и бонус - курс Project Management, от Европейска академия

Онлайн курс "Финансово счетоводство" с 6-месечен достъп до платформата и бонус - курс Project Management

Курсът на Европейска академия този път ще насочи вниманието ви към формиране на умения за преодоляване на различни ситуации, свързани с условията, в които расте и се развива детската личност и нейното разпознаване и назоваване на собствените чувства.

Онлайн курс "Финансово счетоводство" с 6-месечен достъп до платформата 39.99 лв Грабни
За курса
Описание на курса
Курсът "Финансово счетоводство" представлява обучителна програма, която обхваща основите и принципите на счетоводството, финансовите отчети и процесите за записване и документиране на финансовата информация на една организация или предприятие. Участниците ще бъдат запознати със счетоводните стандарти, правилата и процедурите, които ръководят финансовото отчитане на дейността на фирми и институции.

Финансовото счетоводство е един от най-важните аспекти на бизнеса и управлението на финансите. Програмата по финансово счетоводство с акредитация от IAPBE предоставя на курсистите необходимите знания и умения за разбиране на финансовата отчетност и изготвяне на финансови отчети.

Този онлайн курс по Финансово счетоводство е предназначен да Ви осигури дълбоко познание и умения в областта на финансовото счетоводство. Курсът е разделен на 6 модула, като обхваща теоретични и практически аспекти на финансовото счетоводство, анализ на финансовите отчети, вътрешен контрол, одит, организация на счетоводната дейност и използването на SAP ERP системата.

Теми, които ще бъдат разгледани:
Модул 1 - Основи на финансовото счетоводство
Модул 1 представя основните понятия, терминология и принципи, свързани с финансовото счетоводство. Той разглежда разликата между финансово и управленско счетоводство, представя основните финансови отчети и тяхната роля, както и обсъжда счетоводните стандарти и регулации, които регламентират тази област. Модулът ще Ви запознае с основите на финансовото счетоводство и ще Ви подготви за следващите модули на курса.

Модул 2 - Счетоводни операции
Вторият модул е фокусиран върху счетоводните операции, които обхващат теми като приходи, разходи, активи, пасиви, собствен капитал и извънбалансови сметки. Целта на този модул е да запознае курсистите с основните счетоводни концепции, които са необходими за правилното финансово отчитане на дейността на компанията.

Модул 3 - Двойно счетоводство
Модул 3 Двойно счетоводство обхваща основните принципи на двойното счетоводство и начините на регистриране на счетоводни сметки и транзакции. В модула ще се запознаете с процеса на съставяне на баланс и отчет за приходи и разходи, както и с начините за годишното закръгляне на финансовите отчети. Ще разберете какви са основните документи за счетоводен процес, как да разпознаете активите и пасивите на компанията и какво е значение на собствения капитал във финансовото счетоводство.

Модул 4 - Финансов анализ, Контролинг и Бюджетиране
Този модул на курса по Финансово счетоводство представя ключовите понятия и методи, свързани с финансовия анализ, контрола и бюджетиране на компания. Ще научите как да извършвате вертикален и хоризонтален анализ на финансовите отчети, да разчитате и интерпретирате финансови показатели, да оценявате ликвидността, рентабилността и финансовата стабилност на предприятие.

Модул 5 - Практическо приложение и решаване на задачи Този модул се фокусира върху практическото приложение на знанията, получени от предишните модули, и развиване на уменията ви чрез решаването на различни задачи във финансово счетоводство. Модулът се стреми да Ви предостави възможност да прилагате теоретичните си познания в реални ситуации и да разберете как се използват финансовите принципи в практиката.

Модул 6 - Въведение в SAP и интеграция с финансовото счетоводство
Този модул предлага въведение в SAP ERP системата и нейната интеграция с финансовото счетоводство. Целта на модула е да осигури знания и умения, необходими за работа с финансово счетоводство в SAP, като се обхващат основни теми като финансови модули, интеграция на финансови и контролинг процеси и др. Този допълнителен модул предлага въведение в SAP ERP системата и нейната интеграция с финансовото счетоводство. Той не е част от задължителното разпределение на програмата, но е предназначен за хора, които вече работят с SAP или желаят да усвоят знания за работа в тази програма.

За кого е предназначен
• Студенти и ученици, които изучават счетоводство и финанси и искат да разберат основите на финансовото отчитане и отчетност.
Мениджъри и предприемачи, които желаят да развият разбирането си за финансовата информация и нейното използване за вземане на решения.
• Професионалисти, които работят в счетоводни отдели или финансови институции и искат да актуализират знанията си в сферата на финансовото счетоводство.
• Любители, които се интересуват от счетоводството и искат да научат повече за това как функционира финансовата отчетност на организации.
• Бизнес специалисти и анализатори, които се занимават с инвестиции и финансово планиране и искат да разберат и оценят финансовите отчети на фирми.
• Собственици на малки и средни предприятия, които искат да въведат систематично финансово отчитане и контрол в своя бизнес.
• Счетоводители и финансови специалисти, които желаят да развият и допълнят своите знания и умения в областта на финансовото счетоводство.

Курсът е подходящ за разнообразна аудитория, включително както за начинаещи, така и за напреднали, които искат да се запознаят или да се допълнят в областта на финансовото счетоводство.

Умения, които ще бъдат придобити

• Умения за четене и разбиране на финансовите отчети на организации.
• Способности за анализ на финансовите данни и идентификация на финансовите тенденции и проблеми.
• Умения за записване на транзакции и подготовка на счетоводни документи.
• Компетенции за разбиране на счетоводните стандарти и съответните регулации.
• Способности за използване на финансовата информация за вземане на управленски решения.
• Умения за проследяване на финансовата ефективност и рентабилност на предприятието.
• Капацитет за оценка и управление на финансовите рискове и оптимизиране на финансовите ресурси.

Завършване и финален тест
Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

Сертификат и нови възможности
След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Бонуси към офертата

 • Всеки клиент с ваучер получава достъп и до курс Project Management.

Условия на офертата:

 • Валидност на ваучера: от 17 Април до 5 Юли 2024г.
 • След издаване ваучер е необходимо да се регистрирате на следния линк в сайта на Европейска академия в рамките на валидност на ваучера.
 • Достъпът до платформата се дава в рамките на работния ден, ако регистрацията е направена до 18:00ч. При регистрация след този час, както в Събота след 14:00ч или в Неделя, достъпът се дава на следващия работен ден.
 • След като предоставите необходимата информация, Вашият профил в платформата ще бъде създаден. Ще получите имейл с данни за достъп, включително кратко упътване как да използвате различните функции на платформата. Уебстраницата на платформата за обучение е https://education-academy.eu
 • Достъпът започва да тече от момента на създаване на профила Ви в платформата за дистанционно обучение.
 • След успешно преминаване на обучението и финалния тест може да генерирате своите дигитални сертификат и уверение.
 • В офертата е включен дигитален сертификат и удостоверение. За получаване документите на хартиен носител с мокър печат и златно лого, се доплащат към Европейска академия такса и доставка според тарифите на куриерската фирма. Заявка за изготвяне на документите на хартиен носител може да направите на следния линк следния линк.
 • Не е възможна замяна на курс след активиране и достъпване на обучителния курс.
 • Общите условия може да откриете на следния линк.
 • Отказ от участие в дистанционен курс може да бъде осъществен в рамките на 14 дни, при условие че участникът не е получил достъп или не е влизал в обучителната платформа, използвайки предоставените от Европейска академия данни за достъп, изпратени по имейл. Ако участникът вече се е вписал в електронната платформа, таксата, която е била заплатена, не подлежи на възстановяване.
 • Замяна на курс е възможна при наличие на убедителна причина от страна на участника, и само ако не е имал достъп до обучителния курс в платформата за дистанционно обучение на Европейска академия.
 • Всички други глобални условия на Grabo.bg
Задай въпрос

Осигурено от Европейска академия

European Academy of Applied Skills (EAAS) - вашата платформа за елитно образование и професионално развитие!

Създаване на мост между академични знания и приложими умения:
Европейска академия се издига като един от пионерите в образователната сфера в България, предоставяйки обширен спектър от курсове и сертификации в критични области като психология и педагогика, мениджмънт и маркетинг, бизнес и иновации, счетоводство и финанси всички със силно фокусиране върху приложимостта и практическата стойност на знанието.

Акредитации, които отразяват нашата отдаденост към качеството:
Ние от European Academy of Applied Skills сме изключително горди от нашите акредитации и членства, които включват гаранция за качество ISO 9001:2015, акредитирани програми за педагогически специалисти от Министерството на Образованието и Науката (МОН), както и статута ни като първият български образователен център, акредитиран от International Alliance of Professional Business Elites (IAPBE) и Continuing Professional Development (CPD) къмThe CPD Group, с акредитирано членство в European Association of Applied Psychology, International Association for Management Development in Dynamic Societies, Association for Talent Development, Association for International Education и други. Академията Бг е регистрирана като търговска марка към Патентно ведомство на Република България с Рег. № 168615.

Партньорства, които обогатяват и подкрепят приложението на обучението:
Сътрудничеството ни с корпоративни лидери като Telus International Bulgaria и SIEMENS Bulgaria не само обогатява учебния процес, но и създава реални възможности за приложение на придобитите умения в динамичния бизнес контекст. Допълнително, нашата колаборация с учебни програми в Колеж "Света Ариадна" предоставя възможности за продължаване на образованието във висши учебни заведения.

Достъпно и качествено обучение за всеки:
Всеки курс, програма или сертификация, която предлагаме, е разработена с ясен и същевременно задълбочен език, гарантирайки, че висококачественото обучение е достъпно и разбираемо за всички.

Разнообразие от професионални курсове и програми:
Открийте курсове, които не само укрепват съществуващите Ви умения, но и отварят врати към нови кариерни възможности, като предоставят обстоен теоретичен фундамент и актуални знания от експерти в областта.

Свобода и гъвкавост с нашата онлайн платформа:
Отворете врати към знание, където и да сте, с нашата платформа за дистанционно обучение! В EAAS, ние разбираме динамиката на Вашия ежедневен живот и предлагаме неограничена гъвкавост, за да учите според своите желания. Нашата платформа е достъпна от всяко устройство, по всяко време, предоставяйки Ви възможността да се обучавате със свой собствен темп.

Сертификат и удостоверение:
При успешно завършване на обучението, Вие получавате сертификат и удостоверение, които подчертават и утвърждават Вашите новопридобити умения и квалификации, признати на национално и международно ниво.

Европейски стандарти и признание:
Ангажирани сме с прилагането на най-добри практики и стандарти, издигани от европейски източници и организации. Това гарантира, че Вашето обучение е актуално, релевантно и признато на международно ниво.

100% признание на Вашето обучение:
Всеки курс, преминат при нас, е пълноценно признат, с възможност за добавяне на приложение към Вашия сертификат за допълнителна увереност и прозрачност.

Станете част от нашата образователна общност:
Получете нови знания, развивайте професията си и бъдете част от общността на професионалисти, които избраха European Academy of Applied Skills за своя партньор в обучението и кариерното развитие.

Офертата е осигурена от ЕВРОПЕЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЯ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ ЕООД, ЕИК: 206235369 (Европейска академия).
Онлайн курс "Финансово счетоводство" с 6-месечен достъп до платформата и бонус - курс Project Management
Топ цена: 3999лв Грабни ваучер

Още за разграбване:

Виж всички оферти

Последвай Grabo.bg:

Facebook Instagram
Адрес и контакти
Онлайн услуга 088 53* **** (покажи) academy-bg.com
Отзиви от клиенти (162)
Добри оферти и бързо обслужване.
Много добра платформа.
Brand 5
Ако търсите развитие и знание, тук е мястото!
Покажи още ревюта
Контакти с Grabo.bg: Форма info@grabo.bg 087 530 1090 (10:00 - 18:30ч)