Анна Фен от 7 години
Веселина Фен от 7 години
Гергана Фен от 7 години
Kalina Фен от 7 години
Ивелина Фен от 6 години
Надя Фен от 2 години
Биляна Фен от 5 месеца
Валентин Фен от 4 месеца