М Терзиева Фен от 2 седмици
Аделина Фен от 1 месец