Violeta Фен от 7 години
Нели Фен от 7 години
Лилия Фен от 7 години
Деница Фен от 8 години