Приятна и спокойна обстановка, много добра преподавателка! :)