Асен Фен от 11 месеца
Ивайло Фен от година
Николай Фен от година
Лидия Фен от 10 месеца
Иван Фен от 11 месеца
Стефан Фен от 11 месеца
Момчил Фен от 10 месеца