Даниела 5Фен от 6 години
Galina Фен от 6 години
Valentina 5Фен от 6 години
Bori Фен от 6 години
Rositsa Фен от 3 години
Pavlina Фен от 1 година