Росица Фен от 8 години
Дони Фен от 8 години
Женя Фен от 8 години
Веселин Фен от 8 години
Евгения Фен от 8 години
Милена Фен от 8 години
Миряна Фен от 8 години
Силвия Фен от 8 години
Desislava Фен от 5 години