Пламен 5(Месеницата беше страхотна. Ви..)Фен от 5 месеца
Златимира Фен от 1 година
Динко Фен от 4 месеца
Ivan 5Фен от 5 месеца
Кристиан 4Фен от 1 година