Златин 5Фен от 4 години
Явор Фен от 4 години
Стефка 5Фен от 4 години
Galia Фен от 2 години
Венцислав Фен от 4 години
Димитър Фен от 4 години