Ирена Фен от 6 години
Nikolai Фен от 7 години
Ивайла Фен от 7 години
Христина Фен от 6 години
Снежана Фен от 5 години
Lyudmila Фен от 5 години