Анелия Фен от 3 години
елка Фен от 3 години
Дафина Фен от 3 години
Десислава Фен от 3 години
Димитрина Фен от 3 години
Люба Фен от 3 години
Божидара Фен от 3 години
Dimo Фен от 3 години
Станка Фен от 3 години
Мария Фен от 3 години
Tonka Фен от 1 година
Анастасия Фен от 2 години