Онлайн курс "Разстройства от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст" с 6-месечен достъп, плюс бонус - курс "Управление на проекти", от Европейска академия

Онлайн курс "Разстройства от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст" с 6-месечен достъп, плюс бонус - курс "Управление на проекти"

Аутизмът е разстройство на социалното развитие, поведението и способността на общуване, вследствие на засягането на мозъка. Освен социалното поведение, засегнати са речта и езика. Предложението на Европейска академия ще ви запознае точно с това.

Онлайн курс "Разстройства от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст" с 6-месечен достъп 39.99 лв Грабни
За обучението
Курсът "Разстройства от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст" е специализирана програма, насочена към изучаване и разбиране на различните аспекти на аутизма и свързаните с него разстройства. В рамките на курса ще бъдат разгледани различни аспекти на аутизма, включително диагностика, етиология, поведенчески и комуникативни характеристики, социални взаимодействия и подходи за подкрепа на деца и младежи с тези разстройства.

Целта на обучението е да се предоставят на участниците знания и умения за по-добро разбиране и работа с деца с разстройства от аутистичния спектър. Курсът по разстройства от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст е идеален за родители на деца с аутизъм, които търсят начини да подобрят живота на своето дете. Той предоставя информация, която може да бъде от полза за цялото семейство и да допринесе за постигането на по-добри резултати в обучението и развитието на децата с аутизъм.

Теми, които ще бъдат разгледани:
Модул 1 - Основи на психологията и перспективи
Модулът "Основи на психологията и перспективи" е въведение в областта на психологията, който Ви предоставя знания и разбиране за основните концепции, теории и методи, които обхващат психологията като научна дисциплина. В рамките на модула ще бъдат разгледани различни перспективи и подходи към изучаването на човешкото поведение и психиката.

Модул 2 - Аутизъм
Модулът "Аутизъм" е част от курса "Разстройства от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст" и представлява специализирана част от обучението. В този модул ще придобиете по-детайлни познания и разбирателство за разстройствата от аутистичния спектър, които се проявяват в детско-юношеска възраст.

Целта на модула е да Ви предостави необходимите познания и умения, които ще Ви позволят по-добре да разбирате и подпомагате деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър в учебни и образователни среди, а също и в ежедневните ситуации.

Модул 3 - Поведенчески разстройства
Модулът "Поведенчески разстройства" е фокусиран върху изучаването на най-популярните разстройства на поведението в детска възраст. В рамките на този модул, ще разгледате различни видове разстройства, като разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, тревожни разстройства, разстройство на привързаността и други. Ще се запознаете със симптомите и характеристиките на всяко разстройство, както и със съответните причини, допринасящи за тяхната поява и развитие.

В рамките на модула ще бъдат предоставени практически случаи, илюстриращи различни подходи за лечение и работа с деца, страдащи от поведенчески разстройства.

За кого е предназначен:
• Психолози и педагози, които работят с деца и младежи с аутистични разстройства и желаят да развият своите професионални умения и компетенции в тази област.
• Медицински специалисти и терапевти, които се занимават с диагностика и лечение на аутизма и свързаните разстройства.
• Родители и близки на деца с аутистични разстройства, които търсят информация и подкрепа за по-доброто разбиране и справяне с предизвикателствата, свързани с тези разстройства.
• Студенти, които се интересуват от аутизма и психологията на детско-юношеската възраст и желаят да разширят своите знания и разбиране в тази област.
• Специалисти и професионалисти, работещи в образователни институции, здравни и социални услуги, които имат дело с деца и младежи с аутистични разстройства и търсят по-добри начини за подкрепата и включването им в обществото.
• Любители и всички, които се интересуват от темата и желаят да разберат повече за аутизма и неговото въздействие върху децата и младежите.

Умения, които ще бъдат придобити:
• Разпознаване на основните характеристики и симптоми на различните поведенчески разстройства в детска възраст.
• Прилагане на подходящи стратегии и методи за работа с деца, страдащи от поведенчески разстройства.
• Развиване на умения за диференциране и диагностициране на различните видове поведенчески проблеми.
• Разбиране на влиянието на фактори от обкръжението върху поведението на децата и техния развой.
• Работа със семействата на децата и предоставяне на подкрепа и консултации за ефективно справяне с поведенческите проблеми.
• Изготвяне на планове за лечение и интервенции, насочени към подобряване на поведенческата реакция на децата.
• Приложение на съвременни методи и техники за управление на поведенческите проблеми и създаване на подходящи условия за тяхното преодоляване.

Продължителност на обучението:
Програмата на обучение е с продължителност от 96 учебни часа, като достъпът Ви до нея е от 6 месеца, считано от деня на създаване на акаунта Ви.
Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.
Курсът на обучение е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

Завършване и финален тест:
Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 10 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.
В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 60 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.
След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.
Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.
Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Бонуси към офертата

 • Всеки клиент с ваучер получава свободен достъп до курс "Управление на проекти".

Условия на офертата:

 • Валидност на ваучера: от 4 Януари до 15 Май 2024г.
 • След издаване ваучер е необходимо да се регистрирате на следния линк в сайта на Европейска академия в рамките на валидност на ваучера.
 • Достъпът до платформата се дава в рамките на работния ден, ако регистрацията е направена до 18:00ч. При регистрация след този час, както в Събота след 14:00ч или в Неделя, достъпът се дава на следващия работен ден.
 • След като предоставите необходимата информация, Вашият профил в платформата ще бъде създаден. Ще получите имейл с данни за достъп, включително кратко упътване как да използвате различните функции на платформата. Уебстраницата на платформата за обучение е https://education-academy.eu
 • Достъпът започва да тече от момента на създаване на профила Ви в платформата за дистанционно обучение.
 • След успешно преминаване на обучението и финалния тест може да генерирате своите дигитални сертификат и уверение.
 • В офертата е включен дигитален сертификат и удостоверение. За получаване документите на хартиен носител с мокър печат и златно лого, се доплащат към Европейска академия такса и доставка според тарифите на куриерската фирма. Заявка за изготвяне на документите на хартиен носител може да направите на следния линк следния линк.
 • Не е възможна замяна на курс след активиране и достъпване на обучителния курс.
 • Общите условия може да откриете на следния линк.
 • Отказ от участие в дистанционен курс може да бъде осъществен в рамките на 14 дни, при условие че участникът не е получил достъп или не е влизал в обучителната платформа, използвайки предоставените от Европейска академия данни за достъп, изпратени по имейл. Ако участникът вече се е вписал в електронната платформа, таксата, която е била заплатена, не подлежи на възстановяване.
 • Замяна на курс е възможна при наличие на убедителна причина от страна на участника, и само ако не е имал достъп до обучителния курс в платформата за дистанционно обучение на Европейска академия.
 • Всички други глобални условия на Grabo.bg
Задай въпрос

Осигурено от Европейска академия

European Academy of Applied Skills (EAAS) - Вашата Платформа за Елитно Образование и Професионално Развитие

Създаване на мост между академични знания и приложими умения Академия
се издига като един от пионерите в образователната сфера в България, предоставяйки обширен спектър от курсове и сертификации в критични области като психология и педагогика, мениджмънт и маркетинг, бизнес и иновации, счетоводство и финанси всички със силно фокусиране върху приложимостта и практическата стойност на знанието.

Акредитации, които отразяват нашата отдаденост към качеството

Ние от European Academy of Applied Skills сме изключително горди от нашите акредитации и членства, които включват гаранция за качество ISO 9001:2015, акредитирани програми за педагогически специалисти от Министерството на Образованието и Науката (МОН), както и статута ни като първият български образователен център, акредитиран от International Alliance of Professional Business Elites (IAPBE) и Continuing Professional Development (CPD) къмThe CPD Group, с акредитирано членство в European Association of Applied Psychology, International Association for Management Development in Dynamic Societies, Association for Talent Development, Association for International Education и други. Академията Бг е регистрирана като търговска марка към Патентно ведомство на Република България с Рег. № 168615.

Партньорства, които обогатяват и подкрепят приложението на обучението

Сътрудничеството ни с корпоративни лидери като Telus International Bulgaria и SIEMENS Bulgaria не само обогатява учебния процес, но и създава реални възможности за приложение на придобитите умения в динамичния бизнес контекст. Допълнително, нашата колаборация с учебни програми в Колеж "Света Ариадна" предоставя възможности за продължаване на образованието във висши учебни заведения.

Достъпно и качествено обучение за всеки

Всеки курс, програма или сертификация, която предлагаме, е разработена с ясен и същевременно задълбочен език, гарантирайки, че висококачественото обучение е достъпно и разбираемо за всички.

Разнообразие от професионални курсове и програми

Открийте курсове, които не само укрепват съществуващите Ви умения, но и отварят врати към нови кариерни възможности, като предоставят обстоен теоретичен фундамент и актуални знания от експерти в областта.

Свобода и гъвкавост с нашата онлайн платформа

Отворете врати към знание, където и да сте, с нашата платформа за дистанционно обучение! В EAAS, ние разбираме динамиката на Вашия ежедневен живот и предлагаме неограничена гъвкавост, за да учите според своите желания. Нашата платформа е достъпна от всяко устройство, по всяко време, предоставяйки Ви възможността да се обучавате със свой собствен темп

Сертификат и Удостоверение

При успешно завършване на обучението, Вие получавате сертификат и удостоверение, които подчертават и утвърждават Вашите новопридобити умения и квалификации, признати на национално и международно ниво.

Европейски стандарти и признание

Ангажирани сме с прилагането на най-добри практики и стандарти, издигани от европейски източници и организации. Това гарантира, че Вашето обучение е актуално, релевантно и признато на международно ниво.

100% Признание на Вашето обучение
Всеки курс, преминат при нас, е пълноценно признат, с възможност за добавяне на приложение към Вашия сертификат за допълнителна увереност и прозрачност.

Станете част от нашата образователна общност

Получете нови знания, развивайте професията си и бъдете част от общността на професионалисти, които избраха European Academy of Applied Skills за своя партньор в обучението и кариерното развитие.

Офертата е осигурена от ЕВРОПЕЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЯ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ ЕООД, ЕИК: 206235369 (Европейска академия).
Онлайн курс "Разстройства от аутистичния спектър в детско-юношеска възраст" с 6-месечен достъп, плюс бонус - курс "Управление на проекти"
Топ цена: 3999лв Грабни ваучер
7грабнати ваучера

Още за разграбване:

Виж всички оферти

Последвай Grabo.bg:

Facebook Instagram
Адрес и контакти
Онлайн услуга 088 53* **** (покажи) academy-bg.com
Отзиви от клиенти (161)
Добри оферти и бързо обслужване.
Много добра платформа.
Brand 5
Ако търсите развитие и знание, тук е мястото!
Покажи още ревюта
Контакти с Grabo.bg: Форма info@grabo.bg 087 530 1090 (10:00 - 18:30ч)