Стефка Фен от 9 месеца
Таня Фен от 8 месеца
Maya Фен от 7 месеца