Виктория Фен от 3 години
Петя Фен от 7 години
Виолина Фен от 5 години
Ивета Фен от 3 години
Diana Фен от 3 години