Стефка Фен от 6 години
Соня Фен от 6 години
VELISLAVA Фен от 1 година
Гергана Фен от 3 години
Румяна Фен от 6 години