Стефка Фен от 7 години
Соня Фен от 7 години
VELISLAVA Фен от 1 година
Гергана Фен от 4 години
Румяна Фен от 7 години