Стефка Фен от 6 години
Румяна Фен от 6 години
Соня Фен от 6 години
Гергана Фен от 3 години
VELISLAVA Фен от 11 месеца