Венета Фен от 2 години
Христина Фен от 2 години
Кристиян Фен от 2 години
Виктория Фен от 1 месец
Юлиян Фен от 1 година
Николета Фен от 2 години
Nadya Фен от 6 месеца