Станислава 5Фен от 7 години
Даниела Фен от 7 години
Виктория Фен от 6 години
Veronika Фен от 5 години
Мария Фен от 2 години