Светлана Фен от 8 години
Весела Фен от 7 години
Zlatka Фен от 1 година
Илияна Фен от 8 години
Ани Фен от 6 години
Таня Фен от 5 години
Румяна Фен от 1 година
Елка Фен от 4 години
Snezhka Фен от 2 години
Детелина Фен от 3 години
Мая Фен от 2 години