"Въз основа на значителния ни опит, ние от ДиЗи Конт предлагаме на нашите клиенти пълен набор от съвети и съдействие при регистрацията на фирми, включително:
• Избор на подходяща корпоративна форма;
• Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства (включително и офшорни компании);
• Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателствоdiz1b в съответните учреждения и институции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните данни и други;
• Осигуряване на адрес на управление и на адрес за кореспонденция с НАП;
• Извършване на регистрация и дерeгистрация по ЗДДС;
• Оперативно счетоводство според действащото законодателство - Интрастат, ЕОRI;

• Предоставя следните услуги, свързани с персонала, трудовите договори, заплатите, осигуряването;
• Съдействие за издаване на Удостоверение А1 за ЕС;
• Изготвяне и подаване на декларации за Българската Народна Банка (БНБ) за вземания и задължения към чужбина или за открити банкови сметки в чужбина;
• Изготвяне на документи за получаване на банкови кредити;
• Данъчно планиране и данъчна стратегия, свързана с вземането на решение за начина, по който да бъде организирана дейността;
• Оптимизиране и минимизиране на данъчните задължения в рамките на законовите възможности;
• Осигуряване на счетоводно отчитане, съобразено с изискванията на законите и нормативната уредба на данъците;
• Данъчна защита при проверки и ревизии при представяне на документи в НАП;
• Изготвяне на стратегия при евентуално обжалване на актове на НАП по административен или съдебен ред;
• Консултации по данъчни въпроси и казуси;
• Представителство в НАП при проверки, насрещни проверки и ревизии, данъчна защита;
• Данъчна защита при проверки и ревизии на юридически и физически лица;
• Митнически документи и съдействие при внос на стока по Митническа тарифа 42;
• Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други корпоративни промени, изготвяне на всякакви дружествени документи (устави, дружествени договори и други);
• Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);
• Съдействие за издаване на лицензи и разрешителни режими."

ДиЗи Конт участва в Grabo.bg от 03 Август 2016

Прочети още
Други популярни оферти
Булком Kомпютри Русе -50%
Цена:
1500лв
30лв стойност
50% отстъпка
Почистване на лаптоп
Булком Kомпютри Русе·гр. Русе
10 грабнати
Булком Kомпютри Русе -50%
Цена:
2000лв
40лв стойност
50% отстъпка