Богдана Фен от 2 месеца
Юлиан Фен от 1 година
Цеца Фен от 2 месеца
Светла Фен от 2 месеца
Василиса Фен от 2 месеца