Магдалена Фен от 1 месец
Станимир Фен от 1 месец
Ивона Фен от 1 месец
димитричка Фен от 3 седмици
Таня Фен от 3 месеца
Нурджихан Фен от 3 месеца
Nadia Фен от 2 месеца
Лина Фен от 2 месеца
Кристина Фен от 2 месеца
Yovka Фен от 1 месец