Ралица Фен от 3 години
Диляна Фен от 3 години
Ренета Фен от 2 години
Георги Фен от 2 години
Dobrina Фен от 2 години
Цветомир Фен от 1 година
Даниела Фен от 1 година
Мая Фен от 1 година