Веселин Фен от 4 години
Красимир Фен от 4 години
Boyko Фен от 9 месеца
Силвия Фен от 9 месеца
Slaveq Фен от 9 месеца
Владимир Фен от 7 месеца
ganka Фен от 4 години
Ralica Фен от 4 години
Мария Фен от 4 години
Милен Фен от 1 година