За Медиатор Миглена Нейкова:

Медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието с номер 20200709064 с надграждащо обучение по Бизнес медиация. Квалифициран европейски медиатор към най-големия институт за медиация в Европа - IMI (International Mediation Institute). Медиацията е способ за извънсъдебно решаване на спорове с участието на трето неутрално лице (медиатор), което подпомага страните. Основава се на пет принципа: доброволност, неутралност, безпристрастност, поверителност и равнопоставеност.

Медиация при семейни, имотни, бизнес, трудови и други спорове.

Медиатор Миглена Нейкова участва в Grabo.bg от 06 Март 2021

Прочети още
Най-нови оферти от Медиатор Миглена Нейкова: