Чудесен подарък за децата и развитие на тяхното въображение и конструктивни способности...