"Дигиталнa академия LanguagePower е създадена, за да улесни тези от вас, които желаят интензивно обучение, измерими резултати и конкурентоспособност при използване на езика за работа или бизнес общуване. За най-малките участници ние осигуряваме курс по ограмотяване, с развитие на способностите за четене и писане (предучилищна възраст и първи клас), съчетано с песни, езикови игри и учене чрез правене по авторска система.

Създателката на LanguagePower е една от авторките на езикова система за преподаване на английски език като втори език Play and Talk with Echo, за деца от предучилищна възраст. Системата използва сугестопедични и иновативни методи на работа, за да засили мисленето на езика и да създаде речеви механизми, подобни на тези в родния език. Системата се използва за обучение на повече от четири хиляди деца. За обучението на първокласниците използваме системата Jolly Phonics, която развива четивни техники и работи за ограмотяването на детето още в най-ранна възраст. Всички преподаватели в LanguagePower са преподаватели българи с филология/педагогика с език, или чуждестранни учители - носители на езика."

LanguagePower участва в Grabo.bg от 16 Март 2021

Прочети още