Нина Фен от 3 години
Цветелина 5(Поисках стола да е сглобен и ..)Фен от 3 години
Росита Фен от 3 години
Николай Фен от 3 години
Капка Фен от 3 години