Петина Фен от 6 години
Веселка Фен от 6 години
христо Фен от 6 години
Дияна Фен от 6 години
luben 5Фен от 6 години
Добринка Фен от 6 години
Петина Фен от 6 години
Димитър 4(от заведението не разполагаха..)Фен от 6 години
Svetla Фен от 6 години
Веселка Фен от 6 години
Полина Фен от 4 години
Юзджан Фен от 3 години