Надежда Фен от 7 години
Биляна Фен от 5 години
Радостин Фен от 5 години
Marina Фен от 6 години
Стамен Фен от 7 години
Тони Фен от 5 години
Иван Фен от 6 години