Рангел Фен от 6 години
Недялка 4Фен от 3 години
Огнян Фен от 6 години
Ефтим Фен от 3 години
Dimitar 4(Пиците бяха много вкусни. Ням..)Фен от 3 години
Angel 5Фен от 3 години
Симеон Фен от 3 години
петко Фен от 3 години
Николай Фен от 3 години
Petko Фен от 3 години
Georgi Фен от 3 години
рамадан Фен от 3 години
Пепо Фен от 3 години
Николай Фен от 7 години
Христо Фен от 7 години
Светослав Фен от 3 години