Георги Фен от 7 месеца
Валентин Фен от 5 месеца
Златина Фен от 5 месеца
valeri Фен от 5 месеца
Николай Фен от 7 месеца
Pecov Фен от 10 месеца
Nadja Фен от 7 месеца
Лидия Фен от 7 месеца
Кристияна Фен от 7 месеца
Veselina Фен от 7 месеца