Фери 5Фен от 2 години
Кристина 5(Силно препоръчвам! Много любе..)Фен от 2 години
Madlena Фен от 2 години
Десислава Фен от 2 години
Гергана 5Фен от 2 години
Джелил Фен от 2 години
Тодор Фен от 2 години
Диянa Фен от 2 години
Anelia Фен от 2 години
Galina Фен от 2 години
Веселка Фен от 2 години
Милена 5Фен от 2 години
Румяна 5Фен от 2 години
Ивайло Фен от 2 години
Тодорка Фен от 2 години
Фатме Фен от 2 години
Милена Фен от 2 години
Атанас Фен от 2 години
красимира 5Фен от 2 години
Дияна 5(Отлично обслужване.)Фен от 2 години
Венета Фен от 2 години
Нели Фен от 2 години
Добромира Фен от 2 години