Мариана Фен от 8 години
Даниела Фен от 8 години
Инна Фен от 8 години
Miroslav Фен от 7 години
Диана Фен от 6 години
Марин Фен от 6 години