Radoslav Фен от 2 години
Luba Фен от 2 години
Мария Фен от 2 години
Джордж Фен от 2 години
Elizabeth Фен от 9 месеца
Мадлен Фен от 9 месеца
Десислава Фен от 2 години
Любомир Фен от 2 години
Anna Фен от 10 месеца
Надя Фен от 9 месеца