Селиме 5Фен от 3 години
Добромира Фен от 3 години
Нина Фен от 3 години
Свилен Фен от 1 година