10 онлайн курса по офис и бизнес компетенции - с 12-месечен достъп, от Urocite

10 онлайн курса по офис и бизнес компетенции - с 12-месечен достъп

Направете един страхотен пролетен подарък на подходящия човек или на вас самите - 10 онлайн курса за усвояване на многообразие от ценни компетенции и разкриване на нови професионални хоризонти! Грабнете предложението на Urocite!

10 онлайн курса по офис и бизнес компетенции с 12-месечен достъп 19 лв Грабни
Пакетът включва
• Курс за работа с MS Excel;
• Курс за работа с MS Word;
• Курс за работа с MS PowerPoint;
• Курс по английски език - ниво А1;
• Курс по английски език - ниво А2;
• Курс по английски език - ниво B1;
• Курс по счетоводство;
• Курс по бизнес мениджмънт;
• Курс по финансов мениджмънт;
• Курс по финанси.
За курсовете
Microsoft Excel
Microsoft Excel е неразделна част от административната работа на всеки офис. С този курс ще преминете не само първоначално запознаване с програмата и усвояване на базовите умения по изграждане и попълване на електронни таблици, но също така и ще се запознаете с далеч по-сложни техники, като прилагане на математически формули към огромен обем от информация, автоматично генериране на статистически диаграми и други.

Курсът се състои от 11 видеолекции с нагледни обяснения, и практически изпълнени задачи в Excel - стъпка по стъпка пред очите Ви. Всички материали от курса, включително изпълнените проекти от преподавателя, са Ваше достояние през срока на обучение, без необходимост от закупуване на допълнителни информационни ресурси. Получавате също възможност за проверка на наученото и статистики за самооценка.

Примерите са дадени с Microsoft Excel 2010, като в значителната си част са приложими и за другите версии на програмите. След успешно решаване на финален тест (постигане на над 70% успеваемост) получавате дигитален сертификат в обучителната система, който можете да отпечатате, както и да се позовавате на него, където Ви е необходимо, със специално създаден за Вас интернет линк. Не е необходимо да чакате края на срока на обучението, като можете да се сдобиете със сертификата във всеки един момент (след изпълнение на изпитния тест).

Курсът е подходящ за начинаещи и е базиран изцяло върху видоематериали. Препоръчителна е добра интернет култура.

Microsoft Word
Microsoft Word е програма за обработка на електронни текстове и документи. С курса ще преминете от първоначално запознаване с програмата към овладяване на умения за създаване на документи и форматиране на текст, вмъкване на снимки и прилагане на таблици, форми, диаграми и други.

Курсът по Microsoft Word се състои от 16 видеолекции, с реално изпълнени практически проекти и работните файлове към всеки проект. Получавате също възможност за проверка на наученото и статистики за самооценка.

Примерите са дадени с Microsoft Word 2010, като в значителната си част са приложими и за другите версии на програмите. След успешно решаване на финален тест (постигане на над 70% успеваемост) получавате дигитален сертификат в обучителната система.

Курсът е подходящ за начинаещи и е базиран изцяло върху видоематериали. Препоръчителна е добра интернет култура.

Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint е програма за интерактивни презентации. В рамките на курса ще се запознаете с нея и ще усвоите умения, като създаване и редактиране на презентации, прилагане на различни ефекти между слайдове, особености на работата с текст, вмъкване на видео и звук и други.

Курсът по PowerPoint се състои от 10 видеолекции, с реално изпълнени практически проекти и работните файлове към всеки проект. Получавате също възможност за проверка на наученото и статистики за самооценка.

Курсът се състои изцяло от видеоуроци и е изграден на принципа "Обясни - онагледи стъпка по стъпка". Примерите са дадени с Microsoft PowerPoint 2016, като в значителната си част са приложими и за другите версии на програмите. След успешно решаване на финален тест (постигане на над 70% успеваемост) получавате дигитален сертификат в обучителната система.

Курсът е подходящ за начинаещи и е базиран изцяло върху видоематериали. Препоръчителна е добра интернет култура.

Английски език
Курсовете са базирани изцяло върху авторски техники и похвати, утвърдени в практиката на дългогодишни преподаватели като бързи и успешни методи за усвояване на английския език от обучаващите се, включително от напълно начинаещи.

Курсът има за цел да усвоите както лексикално, така и граматически английския език на ниво А1, А2 и B1, а така също и да научите стотици нови думи. Педагогическите принципи на курса са различни от видео обучението и няма видео в него.

За всеки отделен курс и ниво на английски език получавате:
• Всяко ниво от усвояването на езика съдържа по 14 тематични насоки, съдържащи лекции и упражнения с разширено интерактивно съдържание, както и тестове за оценка на наученото;
• Стотици нови думи и изрази, изучавани като правопис, както и произношение чрез звукови файлове, вградени в уроците;
• Достъп до близо 100 аудиофайла;
• Интерактивни флашкарти за бързо и лесно запаметяване на нови думи, изрази и езикови правила;
• Стотици забавни интерактивни задачи, обединени в упражнения към всеки един от уроците, които могат да бъдат преповтаряни неограничен брой пъти;
• Статистики за самооценка на нивото на усвояване на материала;
• Към всеки урок ще намерите и тест за оценяване на наученото, а в края на всеки курс - финален тест. Тестовете, за разлика от упражненията, се решават еднократно.

След успешно решаване на тестовете от курса (постигане на над 70% успеваемост) получавате дигитален сертификат. Не е необходимо да чакате края на срока на обучението, като можете да заявите желание за получаване на сертификат във всеки един момент (след изпълнение на изпитните тестове).

Като бонус към курсовете по английски език получавате мобилно приложение - гласов преводач в реално време от български на английски език и от английски на български. Преводачът ще ви бъде от страхотна полза, както за изучаване на английския език, така и за справяне в реално време със ситуации в англоговоряща среда. Приложението се сваля от платформата на обучение, след регистрация в съответния курса. Приложението се активира с активационен код, който ще Ви бъде предоставен в платформата. От момента на активиране на приложението ще може да използвате приложението за срок от 6 месеца, но не повече от крайния срок на обучение в курса.

Приложението може да възпроизвежда в реално време:
1. Българска реч в английска реч както текстово, така и чрез гласово възпроизвеждане, като речта се произнася веднага.
2. Английска реч в българска реч като текст, което е напълно достатъчно, за да разберете, какво Ви говори отсрещния човек.
Приложението работи на операционни системи Android.

Счетоводство
С този курс ще навлезете с бързи стъпки в света на счетоводството. Тук ви очакват професионално разработени интерактивни лекции, анимирани презентации, нагледни примери и богат набор от разяснена счетоводна документация - всичко, което ви е необходимо, за да придобиете солидна основа за развитие и специализиране в сферата на счетоводството. Няма да спрем до тук и ще ви представим подробни и нагледни примери на решения на счетоводни задачи от ежедневието на търговските предприятия. Ще преминете от начинаещо ниво, през запознаване с основните понятия на счетоводството, към усвояване на по-сложните материали, теории и проблеми на счетоводната дейност и към възможности за решаване на практически задачи от сферата на счетоводната отчетност. Този курс е подходящ за вас, независимо дали сте напълно начинаещ ентусиаст, или желаете да обогатите познанията си в счетоводството с цел качествено управление на собствен или чужд бизнес, търсите образователна помощ и добра основа за усвояването на финансовите науки или желаете да придобиете допълнителна квалификация в отчетната област и други.

В рамките на курса получавате 12 професионално разработени лекции с интерактивни презентации, тестове и нагледни практически материали. В курса се включват също 8 онагледени примери на решаване на счетоводни проблеми, представени в необходимите счетоводни форми. Материалите са представени по професионален начин, изготвени от опитни педагози в областта на счетоводството. След успешно решаване на тестовете от курса (постигане на над 70% успеваемост) получавате дигитален сертификат. Не е необходимо да чакате края на срока на обучението, като можете да заявите желание за получаване на сертификат във всеки един момент (след изпълнение на изпитните тестове).

Финанси
Тук ви очакват професионално разработени интерактивни лекции във финансовата сфера, анимирани презентации, нагледни примери и богат набор от разяснена счетоводна документация - всичко, което ви е необходимо, за да придобиете солидна основа за развитие и специализиране в сферата на публичните и частните финанси.

Ще преминете от начинаещо ниво, през запознаване с основните понятия на финансовата наука, към усвояване на по-сложните материали, теории и задачи на работата на финансите. Този курс е подходящ за вас, независимо дали сте напълно начинаещ ентусиаст, или желаете да обогатите познанията си във финансовата сфера с цел качествено управление на собствен или чужд бизнес, търсите образователна помощ и добра основа за усвояването на финансовите науки, или желаете да придобиете допълнителна квалификация във финансовата област и други. След успешно решаване на тестовете от курса (постигане на над 70% успеваемост) получавате дигитален сертификат в системата.

Финансов мениджмънт
С този курс ще усвоите знанията и уменията на финансовия мениджър - една съвременна фигура в организацията на търговските дружества с изключително важно значение за развитието и успеха на едно предприятие. В курса ви очакват професионално разработени интерактивни лекции, анимирани презентации, нагледни примери и икономически анализи, с които бързо и лесно ще навлезете в света на финансовото управление. Ще преминете от начинаещо ниво, през запознаване с основните понятия на мениджмънта, към усвояване на по-сложните материали, теории и задачи на финансовия мениджмънт.

В рамките на курса получавате 12 професионално разработени лекции с интерактивни презентации, тестове и нагледни практически материали. След успешно решаване на тестовете от курса (постигане на над 70% успеваемост) получавате дигитален сертификат в системата.

Бизнес мениджмънт
С този курс ще усвоите важни компетенции и знания от сферата на бизнес мениджмънта. Тук ви очакват професионално разработени интерактивни лекции, анимирани презентации, нагледни примери и богат набор от систематично подредена и приятно поднесена научна информация - всичко, което ви е необходимо, за да придобиете солидна основа за развитие в сферата на бизнес мениджмънта.

Ще преминете от начинаещо ниво, през запознаване с основните понятия на бизнес мениджмънта, към усвояване на по-сложните материали, теории и проблеми на мениджмънта и към възможности за решаване на практически задачи от сферата на управлението. Този курс е подходящ за вас, независимо дали сте напълно начинаещ ентусиаст, или желаете да обогатите познанията си по мениджмънт с цел качествено управление на собствен или чужд бизнес, търсите образователна помощ и добра основа за усвояването на управленските науки или желаете да придобиете допълнителна квалификация в мениджърската област и други.

В рамките на курса получавате 12 професионално разработени лекции с интерактивни презентации, тестове и нагледни практически материали. В курса се включват също 6 практически разработки на решаване на въпроси и проблеми в областта на мениджмънта. След успешно решаване на тестовете от курса (постигане на над 70% успеваемост) получавате дигитален сертификат в системата.

Бонуси към офертата

 • Всеки клиент с ваучер получава мобилно приложение - гласов преводач в реално време от български на английски и от английски на български език.

Условия на офертата:

 • Валидност на ваучера: от 5 Април до 30 Юни 2024г.
 • За да активирате достъпа си, трябва да попълните краткия формуляр, след което ще ви се появи подробна информация за вход в системата за обучение, в това число - потребителско име и парола. От този момент започва да тече и срокът за обучението ви. При затруднение с регистрация, изпратете на E-mail info.urocite@gmail.com следната информация:
  - Наименование на офертата;
  - Номер на ваучер;
  - Избрано потребителско име;
  - E-mail, с който да бъде осъществена регистрацията;
  - Телефонен номер за контакт.
 • В рамките на 2 работни дни ще получите на посочения Е-mail писмо с подробни инструкции за вход и използване на системата.
 • Офертата включва 12-месечен неограничен достъп до обучителната система и цялото съдържание на курсовете.
 • Urocite не поема ангажимент за форми на комуникация в реално време.
 • С общите условия на Urocite.bg може да се запознаете тук.
 • Всички други глобални условия на Grabo.bg
Въпроси и отговори: 1

Осигурено от Urocite

Urocite е стартиращ обучителен център с млад и ентусиазиран екип, с IT и педагогически компетенции. Центърът, който засега е изцяло виртуален и функционира онлайн, е насочен към повишаване на дигиталните компетенции на клиентите си. Urocite може да се похвали с високоефективна авторска обучителна платформа, създадена от самия екип. А така също и с богат опит и биография в областта на свободната практика в web технологиите.

Офертата е осигурена от ЕДЕЛВАЙС - ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ЕТ, ЕИК: 115242423 (Urocite).
10 онлайн курса по офис и бизнес компетенции - с 12-месечен достъп
Топ цена: 19лв Грабни ваучер
45грабнати ваучера

Още за разграбване:

Виж всички оферти

Последвай Grabo.bg:

Facebook Instagram
Адрес и контакти
Онлайн услуга 089 92* **** (покажи) Urocite.bg
Отзиви от клиенти (820)
За сега съм доволна от услугата. Продължавам курса.
Полезна информация,не само за начинаещи!
Покажи още ревюта
Контакти с Grabo.bg: Форма info@grabo.bg 087 530 1090 (10:00 - 18:30ч)