Juls

от София  
1
Получихме резултатите от изследването бързо и подробно обяснени, но самият "козметичен център" не е организиран по най-добрия начин - процедурите се извършват вкупом на "полеви" условия, клиента няма лично пространство, козметичката беше с ръкавици, но с тях си почесваше носа и главата...
Обратно