Боряна

от Шумен  
Боряна си изтегли празнично късметче.
Много нови имоти, закупени с наследствени банкноти.
Обратно